Vi kommer inte ha någon caféverksamhet under 2016.